fbpx

Το Ελληνικό, η αναμονή της Revoil, ο καλοπληρωμένος σύμβουλος και το Γερουλάνειο

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Εκτιμητές στο Ελληνικό

Στον καθορισμό των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων στην περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, των Δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Αλίμου προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών και στη βάση αυτή δρομολογεί ήδη τις διαδικασίες διορισμού πιστοποιημένων εκτιμητών για να αναλάβουν το έργο. Το έργο των εκτιμητών θα περιλαμβάνει τη σύνταξη άρτιας και τεκμηριωμένης εισήγησης των τιμών εκκίνησης και αξιών οικοπέδων ανά ζώνη, αποκλειστικά για τις ζώνες που περιλαμβάνονται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και θα υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνηση. Η αμοιβή των πιστοποιημένων εκτιμητών θα διαμορφωθεί σε 75 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) ανά εκτίμηση (ζώνη). Η ανάθεση του έργου έχει στόχο την εκτίμηση όλων των ζωνών από δύο εκτιμητές. Η διαδικασία επιλογής των εκτιμητών θα γίνει ηλεκτρονικά, με κλήρωση. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών του υπουργείου Οικονομικών ενδιαφερόμενοι εκτιμητές θα μπορούν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον από σήμερα έως τις 6 Μαΐου.

Η αναμονή της Revoil

Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αναμένει η Revoil προκειμένου να κλείσει οριστικά μια υπόθεση που κρατά από το 2015. Το ιστορικό της συγκεκριμένης υπόθεσης έχει ως εξής: Με δύο αποφάσεις του Επαγγελματικού Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών, είχαν χρεωθεί στην Revoil εισφορές συνολικού ποσού 725.095 ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2015. Το εν λόγω ποσό υπολογίσθηκε ως ποσοστό του 1 τοις χιλίοις επί του ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας για την οικονομική χρήση 1/1-31/12/2014. Ωστόσο, η εν λόγω εισφορά, επιβλήθηκε παρανόμως καθώς καταργήθηκε με τον Ν. 4254/2014. Για αυτό τον λόγο η εταιρεία προσέφυγε με δύο προσφυγές ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Επί των ανωτέρω προσφυγών εκδόθηκαν δύο αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, εκ των οποίων η δεύτερη απέρριψε την προσφυγή της Revoil. Κατά της απόφασης αυτής, η εισηγμένη άσκησε έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία εκδικάστηκε στις 8 Νοεμβρίου 2021 χωρίς να έχει ακόμη εκδοθεί απόφαση. Η Revoil αναμένει την ευδοκίμηση των εν λόγω προσφυγών και τη συνακόλουθη ακύρωση των χρεώσεων που της επιβλήθηκαν προ επταετίας.

Ο καλοπληρωμένος σύμβουλος

Σύμβουλο που θα καταρτίσει ειδικό σχέδιο βελτίωσης της οργανωτικής λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και θα παρακολουθήσει την εφαρμογή του, αναζητά η Ανεξάρτητη Αρχή. Και είναι διατεθειμένη να χρυσοπληρώσει τον σύμβουλο που θα αναλάβει το έργο, καθώς έχει προϋπολογίσει 1 εκατ. ευρώ για το project! Προς το σκοπό αυτό η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκήρυξε ήδη ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού. Η σύμβαση του 1 εκατ. ευρώ θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 20η Μαΐου 2022. Η όλη διαδικασία θα διενεργηθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Η δωρεά της Σύρμα

Η Σύρμα ΑΕ, η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία παραγωγής συρματόσχοινων ανήκει στην εταιρεία παραγωγής ιμάντων και επεξεργασίας προϊόντων ελαστικού Contitech ΙΜΑΣ ΑΕ. Η ContiTech με τη σειρά της ανήκει στην Contitech Ηοlding Netherlands B.V, η οποία είναι μέλος του ομίλου Continental A.G. Η Σύρμα ΑΕ έχει την παραγωγική της μονάδα στο Βόλο, όπου και δραστηριοποιείται τα τελευταία 28 χρόνια, απασχολώντας 77 άτομα προσωπικό. Η εταιρεία διαθέτει πάρκο 63 μηχανών, μεταξύ των οποίων μηχανές υγρής εξέλασης, μηχανές κλωνοποίησης και τελικές σχοινοποιητικές μηχανές. Η παραγωγή της εταιρείας το 2021 αυξήθηκε κατά 1.134 τόνους και οι καθαρές πωλήσεις της ανήλθαν στα 13 εκατ. ευρώ. Τα μικτά κέρδη της ανήλθαν στο ποσό των 3,3 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη της σε 338.402 ευρώ. Θέλοντας να ανταποδώσει στην τοπική κοινωνία η Διοίκηση της Σύρμα δώρισε προ ημερών στην Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου ένα NISSAN X-TRAIL. Και η δωρεά αυτή είναι μια από τις πολλές στις οποίες έχει προχωρήσει η Σύρμα, τα τελευταία χρόνια.

Το Γερουλάνειο Ίδρυμα

Ο Μαρίνος Γερουλάνος (21 Φεβρουαρίου 1867 – 8 Ιουνίου 1960) ήταν από τους σημαντικότερους Έλληνες ιατρούς, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, αλλά και βουλευτής Κεφαλληνίας. Δισέγγονος του Μαρίνου Γερουλάνου είναι ο πρώην υπουργός και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος. Ο Μαρίνος Γερουλάνος και η σύζυγος του Μαργαρίτα μαζί με τον ιατρό και πολιτευτή Νικόλαο Σμπαρούνη – Τρίκορφο συνέστησαν το 1952 κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Γερουλάνειο Ίδρυμα», με έδρα την Αθήνα. Στο Γερουλάνειο πέρασε η ιδιωτική κλινική του διάσημου ιατρού, αλλά και εκτάσεις ιδιοκτησίας του σε Αργυρούπολη και Λεωφόρο Βουλιαγμένη. Για περισσότερα από 65 χρόνια το Γερουλάνειο Ίδρυμα επιτέλεσε το σκοπό του και στήριξε την ιατρική επιστήμη στην Ελλάδα. Ωστόσο, με την παρέλευση των χρόνων οι πόροι του ιδρύματος εξαντλήθηκαν και βρέθηκε σε θέση να μην μπορεί να εκπληρώσει τους σκοπούς του. Έτσι, δρομολογήθηκε η διάλυσή του ώστε να μην καταστεί η λειτουργία του προβληματική και η επιτέλεση του σκοπού του ανέφικτη. Με απόφαση του ΔΣ του ιδρύματος που επικυρώθηκε προ ημερών από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας η περιουσία του Γερουλάνειου Ίδρυματος περιέρχεται, για την εκπλήρωση των ίδιων ή παρεμφερών σκοπών στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Η περιουσία αυτή συνίσταται σε ένα τετραώροφο κτίριο , 730 τ.μ., κτισμένο επί οικοπέδου 181 τ.μ., επί της οδού Αραχώβης αρ. 35, στην Αθήνα και σε μια Ιατρική Αρχειακή Βιβλιοθήκη , αποτελούμενη από 5.200 περίπου τόμους ιατρικών περιοδικών και 6.000 τόμους ιατρικών ξένων και ελληνικών συγγραμμάτων.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Πηγή: newsbomb.gr

0 Shares