fbpx

Eurobank: Καθαρά κέρδη 72 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο

Αυξημένα σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα της Εurobank, παρά τις αντιξοότητες που έχουν διαμορφωθεί από την εξάπλωση της πανδημίας.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η τράπεζα, η κερδοφορία της Eurobank διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, καθώς τα κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 7,9% σε ετήσια βάση σε 231 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα τόσο της ενίσχυσης των εσόδων όσο και του περιορισμού των λειτουργικών δαπανών. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 72 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο του 2021, από 60 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,9%.

  • Τα καθαρά κέρδη μετά από τα έξοδα αναδιάρθρωσης και λοιπά έκτακτα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 70εκατ. ευρώ, από 57εκατ ευρώ. ένα χρόνο πριν. Οι επιδόσεις του Α΄ τριμήνου είναι συμβατές με τους στόχους κερδοφορίας για το 2021.
  • Tα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 1,4% έναντι του Α΄ τριμήνου του 2020
    σε 335εκατ. ευρω κυρίως λόγω της αποενοποίησης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων Cairo, ενώ αυξήθηκαν κατά 1,6% σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο του 2020. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο παρέμεινε στα επίπεδα του Δ΄ τριμήνου 2020.
  • Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 6,9% σε ετήσια βάση το Α΄ τρίμηνο του 2021 και ανήλθαν σε 99εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των εσόδων από ενοίκια και τις χορηγήσεις δανείων. Τα έσοδα προμηθειών αντιστοιχούσαν σε 58 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το Α΄ τρίμηνο του 2021.
  • Η αύξηση των εσόδων προμηθειών αντιστάθμισε τη μείωση των επιτοκιακών εσόδων σε ετήσια βάση, με αποτέλεσμα τα οργανικά έσοδα να αυξηθούν κατά 0,4% σε €433εκ. το Α΄ τρίμηνο του 2021. Τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 13εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο του 2021, σε σχέση με €3εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, συντελώντας στην ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 2,8% σε 447εκατ. ευρώ.
  • Οι Λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 3,1% στην Ελλάδα και 2,2% σε επίπεδο Ομίλου και διαμορφώθηκαν σε 216εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο του 2021. Ο δείκτης κόστους/εσόδων βελτιώθηκε σε 48,3%, από 50,7% το Α΄ τρίμηνο του 2020.
  • Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε 131εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο του 2021 και αντιστοιχούσαν σε 140 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

«Η επανεκκίνηση της οικονομίας ξεκίνησε σε θετικό κλίμα, με προσδοκίες για ισχυρή ανάπτυξη», τονίζει ο CEO της Eurobank Φωκίων Καραβίας. Αναλυτικά αναφέρει πως:

«Στις χώρες όπου αίρονται οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί εκδηλώνεται σημαντική ζήτηση για ελληνικούς προορισμούς. Μαζί με την αύξηση των καταθέσεων κατά τη διάρκεια του lockdown αποτελούν παράγοντες που προδιαθέτουν για σημαντική ενίσχυση της κατανάλωσης για το υπόλοιπο του έτους. Οι πρώτες εισροές κεφαλαίων από το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένονται εντός του 2021, ενισχύοντας τη δυναμική της ανάπτυξης μέσω επενδύσεων, ήδη από φέτος και για τα επόμενα χρόνια.

Το εμβολιαστικό πρόγραμμα σημειώνει σημαντική πρόοδο και συμβάλει στη σταδιακή, αλλά ταχεία επιστροφή στην κανονικότητα. Σε ένα οικονομικό περιβάλλον με θετικές προοπτικές, η Eurobank εστιάζει στην επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας, βοηθώντας τους πελάτες, και κυρίως τις επιχειρήσεις, να ανακτήσουν τη θέση τους στην αγορά.

Κατά το πρώτο τρίμηνο, σε συνθήκες πανδημίας, η Eurobank κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις που επιβεβαίωσαν ότι βρισκόμαστε σε τροχιά επίτευξης των στόχων για τα έσοδα και την κερδοφορία του 2021. Καθώς η περίοδος αναστολής οφειλών (μορατόρια) έχει λήξει, μία θετική εξέλιξη είναι ο χαμηλότερος του αναμενομένου σχηματισμός νέων NPEs. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων ξεπέρασαν το 1,0 δισεκατομμύριο ευρώ το Α΄ τρίμηνο και η σχετική ζήτηση αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω στο 2ο εξάμηνο του έτους. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα συνέχισαν να ενισχύονται, τόσο από τα νοικοκυριά όσο και από τις επιχειρήσεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά ένα δισεκατομμύριο ευρώ από το προηγούμενο τρίμηνο. Αναμένουμε ότι αυτή η δεξαμενή καταθέσεων θα τροφοδοτήσει το επόμενο διάστημα τόσο την κατανάλωση όσο και τις επενδύσεις.

Η Τράπεζα κατέγραψε ένα ακόμη τρίμηνο οργανικής κερδοφορίας, με τα καθαρά κέρδη να υπερβαίνουν τα 70 εκατομμύρια ευρώ, χάρη και στην αξιοσημείωτη συμβολή των διεθνών δραστηριοτήτων μας. Η Eurobank, έχοντας ενισχύσει έγκαιρα την κεφαλαιακή της βάση μέσω της συγχώνευσης με τη Grivalia, υλοποίησε πρώτη με επιτυχία και εντός χρονοδιαγράμματος ένα πρόγραμμα επιταχυνόμενης μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το οποίο οδηγεί τον δείκτη NPEs σε μονοψήφιο ποσοστό ήδη εντός του 2021. Έχοντας αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα ζητήματα του παρελθόντος, η Eurobank βρίσκεται σε προνομιακή θέση να αξιοποιήσει στο έπακρο τον κύκλο ανάπτυξης που ξεκινά σε όλες τις βασικές μας αγορές. Όλες μας οι προσπάθειες επικεντρώνονται σε αυτό το στόχο.»

Πηγή: newsbomb.gr

0 Shares