fbpx

ΑΣΕΠ: Έρχονται 341 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε 69 ιδρύματα πρόνοιας

ΑΣΕΠ – Όλες οι ειδήσεις: Τη σύσταση 341 οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Δημοσίου που παρέχουν με τα 69 ιδρύματά τους φροντίδα σε ευάλωτες ομάδες (παιδιά, ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες), προβλέπουν οι ρυθμίσεις (άρθρα 34-35) που επεξεργάστηκε το χαρτοφυλάκιο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τίτλο «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις».

ΑΣΕΠ: Έρχονται 341 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε 69 ιδρύματα πρόνοιας

ΑΣΕΠ – Όλες οι ειδήσεις: Τη σύσταση 341 οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Δημοσίου που παρέχουν με τα 69 ιδρύματά τους φροντίδα σε ευάλωτες ομάδες (παιδιά, ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες), προβλέπουν οι ρυθμίσεις (άρθρα 34-35) που επεξεργάστηκε το χαρτοφυλάκιο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τίτλο «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις».

Το αργότερο μέχρι τα τέλη του Φεβρουάριου του 2019 θα γίνουν 341 μόνιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, για να καλύψουν τις ανάγκες των 69 ιδρυμάτων κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας της χώρας.

Αυτό τόνισε στη Βουλή η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας για τις μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές. Η κα Φωτίου διαβεβαίωσε παράλληλα, ότι όλοι οι εργαζόμενοι στα κοινωφελή ιδρύματα των οποίων λήγουν οι συμβάσεις τους, θα παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και θα έχουν αυξημένη μοριοδότηση.

Οι προσλήψεις αφορούν:

  • 12 Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοια των Περιφερειών
  • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  • Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών
  • Εθνικό Ίδρυμα Κωφών
  • Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας 

Οι φορείς αυτοί, κατά τα έτη της κρίσης, λόγω του κανόνα «πέντε αποχωρήσεις μία πρόσληψη», απώλεσαν μεγάλο τμήμα του μόνιμου και έμπειρου προσωπικού τους.

Οι 341 οργανικές θέσεις αφορούν σε κατηγορίες προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες κάθε δημόσιου φορέα, ώστε να εξασφαλισθεί η αδιάλειπτη λειτουργία τους και η συνέχιση της παροχής υψηλής αξίας προνοιακών υπηρεσιών σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες.

Οι προκηρύξεις των θέσεων, που συστήνονται με το άρθρο 34, θα εκδοθούν το αργότερο, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Θα διενεργηθεί διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.

Προκειμένου να καλύψουν τις επείγουσες ανάγκες τους, οι ανωτέρω φορείς είχαν προχωρήσει κατά διαστήματα στην πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι συνίστανται στην παροχή υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες, προβλέπεται η δυνατότητα απασχόλησης του υπηρετούντος επικουρικού προσωπικού για χρονικό διάστημα, μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων για το τακτικό προσωπικό και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2019. Για τους ήδη εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου οι οποίοι απέκτησαν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία στην παροχή προνοιακών υπηρεσιών, προβλέπεται ότι, κατά τη διαδικασία των προσλήψεων, θα αξιοποιηθεί η προϋπηρεσία τους.

Διοικητικά συμβούλια των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας (ΚΚΠ)

Επίσης, με το άρθρο 36, που επεξεργάστηκε το χαρτοφυλάκιο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προβλέπεται ότι τα διοικητικά συμβούλια των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας (ΚΚΠ) αποτελούνται από επτά έως 11 μέλη, από επτά που είναι σήμερα. Ο ορισμός των μελών των διοικητικών συμβουλίων γίνεται, μεταξύ άλλων και με κριτήριο την εκπροσώπηση σε αυτό τουλάχιστον ενός μέλους από κάθε ίδρυμα, την εκπροσώπηση του τομέα παιδικής προστασίας από επιστήμονες με σχετική ειδίκευση, καθώς και στην εκπροσώπηση των εργαζομένων και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.

Ο ακριβής αριθμός των μελών του κάθε Κέντρου καθορίζεται από τον Οργανισμό Λειτουργίας του, που εγκρίνεται με Προεδρικό Διάταγμα και ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ΚΠΠ, όπως ο αριθμός των παραρτημάτων, ο αριθμός των ωφελουμένων και των εργαζομένων του, όπως και ο πληθυσμός της Περιφέρειας αρμοδιότητάς του. Σημειώνεται ότι σήμερα όλοι οι δημόσιοι φορείς πρόνοιας έχουν καταθέσει για πρώτη φορά, ύστερα από πολλές δεκαετίες, τους Οργανισμούς Λειτουργίας τους.

Πηγή: newsbomb.gr

1 Shares